Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie grupowe SKI

Ubezpieczenie SKI dla każdego uczestnika wyjazdów klubowych jest obowiązkowe. Koszt ubezpieczenia zawieranego przez klub w imieniu uczestnika wynosi 50 PLN. Nie wymagamy jednak aby ubezpieczenie było wykupione u nas, każdy uczestnik imprezy może skorzystać z naszego ubezpieczenia grupowego lub wykupić je indywidualnie w wybranym wg własnego uznania Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Możliwość wykupienia ubezpieczenia bezpośrednio przez nasze biuro ma na celu oszczędzenie dodatkowych formalności a przede wszystkim czasu, którego zazwyczaj brakuje na załatwienie wszystkich spraw związanych wyjazdem.

Uwaga! Osoby które zdecydowały się korzystać ze swojego, indywidualnie zawartego ubezpieczenia powinny w terminie do 7 dni przed datą imprezy przesłać na nasz adres mailowy oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia klubowego oraz informację, że ubezpieczyły się indywidualnie (poza klubem). Konieczna może być również pisemna rezygnacjia z ubezpieczenia klubowego (formularz w autokarze u pilota wycieczki). Brak podpisania rezygnacji spowoduje wpisanie klubowicza na listę ubezpieczenia klubowego (jeżeli brak jest informacji przed planowaną datą wyjazdu) i konieczność opłaty za to ubezpieczenie lub wstrzymanie odbioru karnetu (na miejscu w stacji) do czasu potwierdzenia pisemnego o rezygnacji z ubezpieczenia klubowego i pisemnej informacji o  posiadania własnego ubezpieczenia zawartego indywidualnie w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Grupowe ubezpieczenie w razie zaistniałej szkody działa na tej samej zasadzie co zawarte indywidualnie. Zamiast imiennej polisy każdy ubezpieczony dostaje nr polisy grupowej, który w razie zaistnienia szkody podaje dzwoniąc pod odpowiedni nr alarmowy podając swoje dane (przesłane wcześniej, zakładka “rezerwacja”) lub w razie poważniejszej interwencji przedstawia w miejscu np. hospitalizacji ubezpieczonego. Nasze ubezpieczenie grupowe zawieramy ze sprawdzonymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi z wynegocjowanymi sumami gwarancyjnymi.

Każde zawierane przez nas narciarskie ubezpieczenie obejmuje koszty ratownictwa górskiego, koszty międzynarodowego leczenia, odpowiedzialność cywilną na stoku oraz NNW. Towarzystwo Ubezpieczeniowe z którym zawieramy polisę ma podpisaną umowę z likwidatorem szkody poza granicami Polski.

Uwaga! Osoby korzystające z naszego ubezpieczenia grupowego, cierpiące na choroby przewlekłe muszą o tym fakcie nas poinformować przy wysyłaniu swoich danych osobowych. Nie poinformowanie nas o tym fakcie może w konsekwencji skutkować odmową Towarzystwa Ubezpieczeniowego pokrycia szkody związanej z daną chorobą (w taki sam sposób dotyczy to ubezpieczeń zawieranych indywidualnie). Wszystkie dodatkowe szczegóły związane z ubezpieczeniem grupowym zostaną podane przez pilota w autokarze, w razie zaistniałej szkody również służymy pomocą na miejscu.

Zobacz: Ogólne warunki ubezpieczenia