Miejsca zbórek

Miejsce zbiórki i podstawienia autokaru

Katowice – C.H. Belg

Wrocław
Bielany Wrocławskie ul. Tyniecka